KO-KOO- MO

Me rakennamme vapauden leikille, luovuudelle ja oivaltamiselle!

KO-KOO- MO inspiroi mielikuvitusta tukevien apuvälineiden kautta spontaaniin rakentamiseen ja yhteistoimintaan. Monipuolisen konseptimme avulla keskitymme hyvinvointia ylläpitäviin perustekijöihin, kuten leikkimisen kautta tapahtuvaan tunteiden ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun. Taiteemme on löytöretki innovatiiviseen ajatteluun.

KO-KOO- MO on luovuuteen perustuva visuaalisen taiteen konsepti, joka on kieli- ja kulttuurimuureista riippumaton. Konseptilla ei ole kokonaisuutena erikseen rajattua kohderyhmää, sillä toiminta on joustavaa ja sopeutettavaa. Taiteen toteutuksesta vastaavat nukketeatteritaiteilija Roosa Halme, kuvataiteilija Kai Ruohonen ja kulttuurituottaja Annukka Ketola. ”Minulla oli näyttely Suomen Madridin kulttuuri-instituutissa, jossa palikat olivat ensimäistä kertaa näyttelyn rakenteena. Kyseessä oli staattinen teos, jossa palikoista oli valmistettu veistoksia. Näyttely-yleisö tulkitsi asian kuitenkin toisin, sillä he alkoivat rakennella palikoilla. Näyttelyn loputtua vein palikat kotiini lastenhuoneeseen. Omat lapseni ja lasteni kaverit innostuivat leikkimään niillä. Tästä sain ajatuksen, että voisikohan palikoista saada irti vielä enemmän? Voisikohan niihin jotenkin puhaltaa eloa?”

Kai Ruohonen, kuvataiteilija & konseptin isä

KO-KOO-MO on kieli- ja kulttuurimuureista riippumaton, skandinaavisia periaatteita (design/turvallisuus/luonnonläheisyys) linjaava, luovuuteen perustuva konsepti. Konseptilla ei kokonaisuutena ole erikseen rajattua kohderyhmää; toiminta on joustavaa ja sopeutettavissa aina kulloisenkin kohteen ja käyttötarkoituksen mukaiseksi.

Konsepti rakentuu seuraavista tekijöistä: puu, muotoilu, elävöitys – ja oivaltaminen. Puu elää – kaadettunakin – ja on turvallinen sekä luonnollinen materiaali, joka jo itsessään tuottaa hyvää oloa. Puun universaali muotoilu ja tämän elävöittäminen teatterin keinoin herättää kokijansa mielen etsimään merkitystä lähtökohtaisesti abstraktille esineistölle, kaikin aistein kohdattavalle konkreettiselle apuvälineelle.

Konseptin näyttelyitä, työpajoja, esityksiä ja seminaareja on järjestetty kotimaan lisäksi Venäjällä, Espanjassa, Virossa, Latviassa, Sveitsissä, Slovakiassa, Sloveniassa, Tanskassa, Namibiassa, Mosambikissa ja Etelä-Afrikassa. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet kulttuuri- ja hyvinvointilaitokset, teatterifestivaalit ja yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat järjestöt kuten Unicef.

Kohderyhminä ovat olleet eri ammatteja sekä kulttuureja edustavat, eri-ikäiset sekä eri oppimistasoiset henkilöt niin lastenkodeissa, kouluissa, erityislasten päiväkodeissa kuin ikäihmisten hoivakodeissa. Konseptin toiminnalla on todettu olevan terapeuttisia ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia kaikissa kohderyhmissä.

Kokemusten mukaan merkityksen tai asiayhteyden oivaltaminen voi tapahtua pienen lapsen kädessä olevan muodon kautta, ja toisaalla sama muoto voi toimia ikäihmisellä katalyyttinä jo unohtuneen asian muistamiseksi. Rationaalinen aikuinen taasen voi materiaalin, muodon sekä sen elävöityksen kautta löytää itsestään kaavoittamattoman ja ennakkoluulottoman kehittyjän, luovuuden perusedellytyksen.

Muodon ja mielen elävöittäminen on löytöretki innovatiiviseen ajatteluun, puun ohella yhteen kansalliseen vientiartikkeliimme. KO-KOO-MO on monipuolinen konsepti ja apuvälineistö leikkimisen kautta tapahtuvaan tunteiden ilmaisuun, oivaltamiseen, ongelmanratkaisuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen; hyvinvointia ylläpitäviin perustekijöihin.