M U K A S A O S U K A S A

I H M I S E N M U O T O I N E N J Ä L L E E N- R A K E N N U S S A R J A :

A V E - P A L I K A S T O

Olen muotoillut Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja -teeman mukaisia puupalikoita ja niiden yhdistelmiä vuodesta 2007 lähtien. Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja kuvaa jatkuvalle muutokselle alisteista inhimillistä infrastruktuuria, rakentuvana, rikkoutuvana ja taas uudelleen eheytyvänä toimijana ja toiminnallisuutena.
Ohjaavana tekijänä muotoilussa on ollut esteettisyyden ohella monikäyttöisyys ja -tulkinnallisuus; rakennussarja on fyysinen apuväline, lopullinen muoto ja merkitys jäsentyy sen myötävaikutuksella kokijalähtöisesti, aineettomana oivalluksena ja mielleyhtymänä, muistikuvana. Rakennussarjaan kuuluvia muotoja yhdistelmineen on käytetty näyttelyesineinä, työpajan välineistönä sekä nukketeatterin tarpeistona.

Kolmen kolmiopalikan muodostama ”Pieni työpaja” on AVE -palikaston perusyksikkö, jota voi käyttää omana kokonaisuutenaan, etsiä sen myötä erilaisia rakenteellisia ratkaisuja intuitioineen. A V E -palikasto rakentuu kemikaaleilla pintakäsittelemättömistä osista, joissa käytetty puu on valittu kestävyytensä ja oman luonnollisen värinsä sekä olemuksensa mukaan. Puu tuottaa hyvää oloa orgaanisena materiaalina ja siitä veistetty avoin muoto toimii mielikuvituksen aktivoijana. A V E -palikaston ensimmäinen vuosisarja M2019 valmistetaan Suomen kansallispuun arvokkaimmasta lajikkeesta, Visa-koivusta. Visa-koivusta veistetyt palikat ovat puulle ominaisen kuvioinnin myötä jokainen uniikkeja.
Palikastoa valmistetaan tilausten perusteella; sitä ei tuoteta varastoon, vaan jokainen valmistettava yksilö on käyttöön tehty. Toimitusaika on sidoksissa tähän.
A V E -palikaston elinkaari on pitkä, yli ihmisen iän. Veistokseen jäävät ajan ja ihmisen tuottamat merkit: muotoilijan kädenjälki saa seurakseen teoksen kokijan tuottaman sormenjäljen; palikasto on 100 prosenttisesti kierrätettävä – sukupolvelta toiselle luovutettava perintöesine. Palikasto on arkeen jalkautettu taideobjekti, veistoksen raaka-aine. Se on rakentamisen ja rikkomisen kautta tapahtuvan kuvanveiston kestävä väline, myös lapsille; palikat ovat mitoitettu turvallisuus huomioiden. Käyttö vahvistaa veistosta entisestään: puu tiivistyy, patinoituu, ja teoksen henkilökohtainen merkitys korostuu ihmisen siihen jättämän muistijäljen myötä.

A V E -palikaston keskeneräisyys/rakenteellinen ratkaisu voidaan installoida neuvotteluhuoneeseen ja leikkinurkkaukseen, työpöydälle ja yöpöydälle; kämmenelle ... ojennettavaksi toiselle.

A V E -palikaston muotokielen veistämisessä on rakennettu dialogia suomalaisen ja japanilaisen
kulttuurin rajapinnalle; puun pinoamisen, ja tämän johdannaisen, paperin, sekä sen taittelun välille. Puinen rakennussarja on origami-paperin kaltainen lähtökohta: siitä voidaan pinoamalla taittaa erilaisia kuvia.

Lähtökohdiltaan Origami-paperi on kaksiulotteinen neliö, Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja kolmiulotteinen kuutio; kumpainenkin muotoilulle alisteisia muuttujia.

A V E -palikasto tervehtii kaikkia, toivottaen jokaisen tervetulleeksi mukaan muotoilemaan mielikuvia;
MU KASA O SU KASA!

Kai Ruohonen
Kuvataiteilija
KO-KOO-MO

You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.