Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja ®


Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja ® on luovuuteen ja oivaltamiseen perustuvan KO-KOO-MO -konseptin keskiössä. Se kuvaa ihmistä ja inhimillistä infrastruktuuria; rakentuvana, rikkoutuvana ja jälleenrakentuvana muotona. Rakennussarjan peruskomponentti, yksinkertaisuuden ja abstraktiuden myötä monimerkityksellinen palikka on rationaalisuuden ja emotionaalisuuden rajapinnalla toimiva konkreettinen apuväline, joka mahtuu niin pieneen kuin isoonkin käteen: tartu siihen, ja keksi palikka uudelleen.