Palikkateatteri hyvinvointityössä

Vuosien varrella KO-KOO-MOn Palikkateatteri on rikastuttanut tuhansien lasten, nuorten ja aikuisten arkea erilaisissa laitoksissa ja teatteriympäristöissä. Kohderyhminä ovat olleet muun muassa erityislapset, ikäihmiset ja lastensuojelulaitoksissa asuvat nuoret. Teatterivierailujen lisäksi lähtökohtana on taideterapeuttisten työmuotojen yhdistäminen nukketeatteriin.

Kiertueiden aikana on noussut esille useita Palikkateatterin terapeuttisia ominaisuuksia. Palikat antavat tekijälleen mahdollisuuden ilmaista mitä tahansa. Ne eivät aseta ennakko-odotuksia esimerkiksi sukupuolen suhteen tai siihen, edustaako palikka hyvää vai pahaa. Rakentaja voi määritellä nämä ominaisuudet itse ja valita,minkälaisia asioita hän haluaa palikoiden avulla kertoa.

Vierailujen aikana on huomattu, että palikat rohkaisevat yksilötyöskentelyyn tottuneita nuoria toimimaan yhteistyössä ja solmimaan sosiaalisia kontakteja. Vanhainkotivierailuilla on huomattu, että palikat helpottavat ikäihmisten muistojen käsittelyä ja hahmottamista. Palikoiden avulla voidaan löytää mielen sopukoista jopa kokonaan uusia muistoja. Lisäksi niiden avulla oli mahdollista purkaa kielteisiä haasteita, sosiaalista epävarmuutta tai levottomuutta aiheuttavaa käytöstä.

Terapeuttisten ominaisuuksien suhteen Palikkateatterin potentiaali on suunnattavissa hyvinkin erilaisille kohderyhmille. Konsepti on muokattavissa ja sovellettavissa kunkin kohderyhmän resurssien ja toimintakyvyn mukaan. Ikä, sukupuoli, sosiaaliset tai fyysiset rajoitteet eivät ole esteenä Palikkateatteriesityksen seuraamiselle tai työpajaan osallistumiselle.