Palikkateatteria - menetelmäopas puisten palikoiden maailmaan

Puiset palikat kutsuvat assosiaatioiden virtaan. Tyhjä palikka on täynnä loputtomia mahdollisuuksia. Palikka on yhtäaikaisesti viimeistelty muoto ja viimeistelemätön kappale, joka täydentyy, kun mielikuvitus luo sille merkityksiä. Palikoilla rakentamisen kokemus voi herättää ajatuksia, muistoja ja tunteita, jotka saattavat johtaa uusiin oivalluksiin ja keskusteluihin.  

Palikkateatteri on taiteen kentällä syntynyt visuaalisen teatterin muoto ja menetelmä, jonka keskiössä on eri puulajeista veistetty Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja. Palikkateatteri on vuorovaikutteista nukketeatteria, osallistavaa taidetyöskentelyä, joka keskittyy osallistujan kohtaamiseen, tarinoihin ja dialogiin nukketeatterin keinoin itse kokien ja tehden. 

Palikkateatterityöskentelyä on harjoitettu kouluissa, päiväkodeissa, lastensuojelulaitoksissa, vastaanottokeskuksissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodissa, kehitysvammaisten palvelutaloissa ja psykiatrisella osastolla. Tässä julkaisussa viimeisen 10 vuoden ajan palikoita pyöritellyt nukketeatteritaiteilija Roosa Halme pohtii palikkateatterin olemusta ja jakaa kokemuksiaan palikkateatterityöskentelystä erilaisissa ympäristöissä. Oman näkökulmansa palikkateatterin maailmaan avaavat myös palikoiden suunnittelija, kuvataiteilija Kai Ruohonen, taideterapian professori Matthew Bernier ja psykologi, nukketeatteritaiteilija Marja Susi. Oppaan tarkoituksena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja vuorovaikutukseen eri ikäisten ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kanssa.