Suomeksi På Svenska In English 日本では、
KO-KOO-MO - oivaltamisen apuvälineistö

KO-KOO-MO

I den moderna världen finns det allt för litet utrymme för lek, kreativitet, upptäckande och
entusiasm. KO-KOO-MO ger friheten att skapa och leka på egna villkor och låta sig inspireras av hjälpmedel som stöd för fantasin. KO-KOO-MO är ett koncept för visuell teater som skapats av dockteaterkonstnär Roosa Halme, bildkonstnär Kai Ruohonen och kulturproducent Annukka Ketola, som består av tre element. Återbyggsatsen i människoform, klossteatern och hjälpmedel för lek är KO-KOO-MO:s byggelement. Roosa Halme genomför föreställningar och workshoppar utgående från återbyggsatsen som Kai Ruohonen har skapat. I workshopparna blir klossarna som är bekanta från föreställningarna till hjälpmedel för lek.

I KO-KOO-MOs verksamhet lägger man vikt vid människans och omgivningens välmåga.
Återbyggsatsen i människoform - den levande skulpturen - är ett självporträtt av den som arbetar med den för tillfället; precis som sin skapare är den en flyktig manifestation bygger den på de resurser som finns tillgängliga Precis som högen av klossar är också jordens råmaterialresurser är begränsade och inom dessa ramar utvecklar människan sig själv och sin omgivning. Både när klossarna och naturresurserna används är det viktigt att upprätthålla balansen, eftersom deras livscykel inte är begränsad till den som bygger för tillfället. Trät som används i återbyggsatsen har förutom för sin hållbarhets skull också på estetiska grunder valts enligt sin egen naturliga färg. Det innehåller inga kemikalier och är till 100 procent återanvändbart – i praktiken evigt. Återbyggsatsen tillverkas av en föredömlig snickare, som i sitt yrke verkar så ekonomiskt som möjligt, med minimal förbrukning av både energi och material. Det sociala engagemanget syns i verksamheten på så sätt, att en del av föreställningarna och workshopparna riktas till de mindre bemedlade i Finland och utomlands.

 

ÅTERBYGGSATS I MÄNSKLIG FORM

Återbyggsatsen i mänsklig form är en helhet bestående av klossar som har planerats av
bildkonstnär Kai Ruohonen. Återbyggsatsen i mänsklig form hänvisar som begrepp till den mänskliga infrastrukturen d.v.s. förhållandet mellan människan och den grundstruktur som hon upprätthåller. Byggsatsen kan ses som ett hjälpmedel och verktyg för att leka. Med hjälp av den kan lekens innehåll ges en konkret form. Byggsatsen kan uppfattas som en docka, en människa eller ett objekt som beskriver hennes verksamhet eller som byggarens självporträtt och miniatyrstaty.

Varje variation som skapas av delarna i återbyggsatsen i mänsklig form är ett enskilt strukturellt beslut som byggaren har bundit till det valda ögonblicket. De helheter som uppstår av byggsatsens delar kan varieras i det oändliga. Byggaren kan lekfullt finna nya helhetslösningar för klossarna och nya sätt att kombinera dem med varandra. Byggklossen är återanvändbart material: den kan upptäckas om och om igen.

Återbyggsatsen i mänsklig form är ett registrerat varumärke och tillbehören som produceras för den är modellskyddade. Vid planeringen av produkterna under varumärket Återbyggsats i mänsklig form har man tagit säkerhetsaspekterna i beaktande. Byggsatsen har tillverkats för att hålla och utvecklas tillsammans med sin användare.

Återbyggsatsen i mänsklig form och dess olika variationer har använts i multikonstnärlig och allmännyttig verksamhet sen år 2007. Målgrupperna har varit enskilda personer och grupper i Finland, Ryssland, Litauen, Danmark, Namibia, Sydafrika och Mocambique i olika åldrar, med varierande kulturell bakgrund och utvecklingsnivå.

 

Klossteatern

Klossteatern är en ordlös, föränderlig och skulpturartig dockteater. Den lämpar sig för åskådare i alla åldrar från barn till åldringar oberoende av vilket språk de talar. Klossteatern är en form av visuell teater som dockteaterkonstnären Roosa Halme har utvecklat, i vilken träklossar planerade av bildkonstnären Kai Ruhonen har huvudrollen. I klossteatern vaknar de abstrakta träklossarna till liv i dockspelarens händer. I klossteaterns workshop kan var och en bli byggmästare när klossarna bildar nya former och berättar nya historier med hjälp av associationslekar.

Den materiella grundkomponenten i klossteatern är en träkloss som påminner om ett traditionellt arkitektoniskt byggblock. Vid föreställningarna och i workshopparna skapas olika figurer, föremål, byggnader och landskap av klossarna. Den immateriella grundkomponenten i klossteatern är klossens rollsättning. Genom leken vid föreställningen och i workshoppen börjar den livlösa materien leva. De geometriska klossarna tillverkade av olika träslag gör det möjligt skapa mångsidiga associationer och situationer, trots att de är fysiskt oföränderliga trästycken. Träklossarna är välkända och trygga grundformer som alla kan ta tag i. I klossteatern finns inga regler eller risk att misslyckas.

I klossteatern förenas två konstnärers kreativitet, animationsskicklighet och visuell kraft, när Roosa Halme som regissör, dockspelare och musiker möter Återbyggsatsen i mänsklig form som planerats av Kai Ruohonen. Förutom dock- och skådespelet samt regiarbetet spelar musiken en viktig roll i föreställningen. Den noggrant valda och konstruerade ljudvärlden i den ordlösa föreställningens bakgrund gör föreställningen till en mångsinnlig helhet.

 

HJÄLPMEDEL FÖR LEK

Lek är en viktig del av KO-KOO-MOS ideologi. Klossarna lämpar sig som hjälpmedel för lek. I klossarna koncentreras lekens kärna: de inspirerar till spontant byggande, kreativitet och samarbetet. Klossarna är ett mångsidigt hjälpmedel för att genom lek uttrycka känslor, lösa problem och interagera socialt, vilket gör att de förutom för ledd verksamhet också lämpar sig för användning på egen hand; för barn, ungdomar, vuxna, åldringar och specialgrupper.