Suomeksi På Svenska In English 日本では、
KO-KOO-MO - oivaltamisen apuvälineistö

KO-KOO-MO är ett koncept som dockteaterkonstnär Roosa Halme, bildkonstnär Kai Ruohonen och kulturproducent Annukka Ketola har skapat tillsammans. Gruppens arbete kan bäst beskrivas som kreativt, entusiastiskt och inte arbetsskyggt.

 

kai_tommi_katajisto_web.jpgKai Ruohonen (f.1969), bildkonstnär
kai@ko-koo-mo.fi

Bildkonstnären Kai Ruohonen hade visionen som hela konceptet grundar sig på. I den idérika och fartfyllda aktörens händer föds hela tiden nya klossar, grafiska former och utvecklingsprojekt. Som den dynamiska och internationella aktör han är, uppmuntrar Kai arbetsgruppen ständigt att ta sig an nya utmaningar. Till Kais ansvarsområden här produktutveckling och produktion, grafiskt material, utställningar, upphovsrättsliga frågor, kontakter gällande internationella projekt och att producera det konstnärliga innehållet tillsammans med arbetsgruppen.

 

roosa_kuva_tommi_katajisto_web.jpgRoosa Halme (f. 1982), dockteaterkonstnär och musiker
roosa@ko-koo-mo.fi

Roosa Halme är en dockteaterkonstnär och musiker, vars konstnärliga kunnande har utgjort grundvalen för utvecklandet av konceptet. Roosa är en varm artist som utan undantag fångar publikens uppmärksamhet. Den empatiska Roosas snabba anpassningsförmåga och situationsförståelse gör det möjligt att behandla känsliga och svåra saker i workshopparna. Roosa förstår strömningarna inom konstsektorn och förnyar ständigt sig själv, föreställningarna och workshopparna. I KO-KOO-MO ansvarar Roosa för förverkligandet av det konstnärliga innehållet, ledning och planering av workshopparna, musik, utveckling av de terapeutiska arbetsmetoder, projekt, kurser och tillsammans med Kai också produktutvecklingsarbete.

 

annukka_tommi_katajisto2013_web.jpgAnnukka Ketola (f. 1979), kulturproducent
annukka@ko-koo-mo.fi / 040 735 3972

Annukka Ketola är en innovativ kulturproducent vars styrka är förmågan att se stora helheter och
möjligheter. Dessutom har hon specialiserat sig på att utveckla affärsverksamhet inom den kreativa
branschen. Annukka är grundarmedlem i kollektivet Kallo Works. Hon ansvarar för koordineringen av KO-KOO-MOs verksamhet, för kommunikationen, marknadsföringen, projektmanagement, praktiska arrangemang och att utveckla konceptet som affärsverksamhet.


KO-KOO-MOs verksamhet styrs av viktiga värderingar: lokalförankring i Björneborg, Satakunta och Finland, en önskan och möjlighet att sprida sig utan gränser, miljövänlighet, socialt entreprenörskap samt att praktisera rättvisa, öppna och transparenta verksamhetsmetoder.