Nyhetsbrev

KO-KOO-MO LEKER, SKAPAR OCH UPPTÄCKER

Inför publikens ögon växer en stad fram av klossarna. Ovanför staden surrar en helikopter. Av en rad klossar bildas ett glatt visslande tåg. På varandra staplade klossar börjar röra på sig. De förvandlas från en hoande uggla till en dansande giraff. Det är nästan hypnotiserande att betrakta dockspelarens arbete. I hans händer vaknar de livlösa träklossarna till liv. Ett upphetsat tisslande hörs från publiken. Är klossarna kanske försedda med lim eller magneter? Eller är det ren och skär magi? Vad är det egentligen fråga om? I den moderna världen finns det för litet utrymme för lek, kreativitet, upptäckande och entusiasm. KO-KOO-MO ger friheten att skapa och leka på egna villkor och att låta sig inspireras av fantasieggande hjälpmedel. KO-KOO-MO är ett koncept för visuell teater som skapats av dockteaterkonstnär Roosa Halme, bildkonstnär Kai Ruohonen och kulturproducent Annukka Ketola, som består av tre delar. Återbyggsatsen i människoform, klossteatern och hjälpmedel för lek är KO-KOO-MO:s byggelement. Roosa Halme genomför föreställningar och workshoppar utgående från återbyggsatsen som Kai Ruohonen har skapat. I workshopparna blir klossarna som är bekanta från föreställningarna till hjälpmedel för lek.

KO-KOO-MO -konceptet som fick sin början vid två innovativa Björneborgskonstnärers
brainstorming-session på hösten 2011 har redan hunnit begeistra en mängd åskådare både i Finland och utomlands. Lek är en viktig del av konceptets ideologi. Konceptets rekvisita lämpar sig som lekhjälpmedel för barn, ungdomar, vuxna, åldringar och specialgrupper. I klossarna koncentreras lekens kärna: de inspirerar till spontant byggande, kreativitet och samarbetet. KOKOO-MO är ett mångsidigt koncept och ett hjälpmedel för att uttrycka känslor genom lek, lösa problem och interagera socialt.

KO-KOO-MO är resultatet av den dedikerade och innovativa trions samarbete. Halmes,
Ruohonens och Ketolas arbete kan bäst beskrivas som kreativt, inspirerat och dedikerat. KO-KOOMOs arbete styrs av viktiga värderingar: lokalförankring i Björneborg, Satakunta och Finland, önskan och möjlighet att sprida sig utan gränser, miljövänlighet, socialt engagemang samt en rättvis, öppen och transparent verksamhet.

KO-KOO-MO finns också på nätet:
www.ko-koo-mo.fi

Tilläggsinformation:
Kulturproducent Annukka Ketola
annukka@ko-koo-mo.fi
+358 40 735 3972