DEN LEVANDE SKULPTUREN

Den levande skulpturen är ett människoporträtt som begränsas av klossarnas form och antal.


Också jordens råmaterialresurser är begränsade: inom dessa ramar måste människan utveckla sig själv och sin omgivning. Precis som den enskilda människan är Den levande skulpturen en flyktig manifestation: båda verkar en viss tid för att sedan på nytt bli råmaterial för de nya former som ska födas. Både när klossarna och naturresurserna används är det viktigt att upprätthålla balans i strukturen och att inte förlora helheten ur sikte, eftersom de inte är av betydelse bara för den som bygger för tillfället.

Den levande skulpturens komponenter är enkla och abstrakta, träklossarnas tematik är odefinierad och de kan därför användas på många olika sätt. Klossarna är inte ytbehandlade med kemikalier och trät som används har förutom för sin hållbarhets skull (säkerhet och lång användningstid) också valts på grund av sin egen naturliga färg. Trä är hygieniskt: det renar sig själv, andas fast det är nedhugget: den levande skulpturen är till 100 procent återanvändbar – i praktiken evig. Den levande skulpturen kan förflyttas till olika ställen utan stora logistiska operationer: den är kompakt, får plats också i ett litet utrymme och kräver inga extraordinära installations- eller transportmetoder.

Den levande skulpturen kan beställas till olika utrymmen.

You must install Adobe Flash to view this content.

Video:
Tommi Katajisto/Kallo Works
Jarkko Montonen/ Porin videotuki

Veistoksen elävöittäminen:
Kulttuuritalo Annankatu 6